Μέτρα Προστασίας για τους Οδηγούς Οχημάτων από τον Covid-19

Καθώς βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο άρσης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, είναι σημαντικό να ακολουθούμε κάποιους κανόνες προστασίας και υγιεινής από τον COVID-19. Οι επαγγελματίες οδηγοί χρειάζεται να υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

Για το λόγο αυτό σας παραθέτουμε έναν Οδηγό Προστασίας των Οδηγών φορτηγών από τον COVID-19*, προκειμένου όλοι οι οδηγοί των οχημάτων να ενημερωθούν για τα βήματα και τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να ακολουθούν όταν βρίσκονται εν ώρα εργασίας.

Best Practices for Truck Drivers


Πηγή: https://goodyear.showpad.com/share/tARLrCqdzUaGwKgegERm1/0